top of page

NYTTÅRSFORSETTENE MINE:

Oppdatert: 20. apr. 2021

1. Snakke mer norsk utenfor klasserommet.

2. Skrive mer ting på norsk til meg selv.

3. Prøve å starte hverdagen med positivitet og være greit med de dagene jeg føler at jeg ikke kan.

4. Lære å meditere og prøve å gjøre det ofte.

5. Lese ei bok uten å bli distrahert.

6. Bruke alle mine kreative evner.

7. Spise mer plantebasert og mindre kjøtt.

8. Snakke mer med familien min.

9. Stole mer.

10. Tenke mindre.


For all my english speaking friends and for those of you who don't know –– I have been taking Norwegian courses 4 days a week for 3.5 hours a day for a year now. Listed above are my New Years resolutions which i'll translate for you below:


1. Speak more Norwegian outside of the classroom.

2. Write more things in Norwegian to myself.

3. Try to start every day with positivity and be OK with the days that I feel that I can't.

4. Learn to meditate and try to do it often.

5. Read a book w/o getting distracted.

6. Use all of my creative abilities.

7. Eat more plant-based and less meat.

8. Speak more to my family.

9. Trust more.

10. Think less.


144 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page